Powrót do Rekrutacja

Oddziały przedszkolne

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 rok szkolny 2019/2020 

REKRUTACJA DOTYCZY Dzieci sześcioletnich (urodzonych w 2013 r.) które, są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnich (urodzonych w 2013 r.) które, są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Wniosek rekrutacyjny składamy na dwa sposoby:

1. Z wykorzystaniem elektronicznego  systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pruszczgdanski.formico.pl

Wniosek wypełniamy elektronicznie , drukujemy, podpisujemy i dostarczamy do sekretariatu szkoły.

lub

2Zgłaszając się do sekretariatu szkoły (Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu)

Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego pracownik szkoły. Rodzic potwierdza zgodność danych i podpisuje wniosek.

Nie zapominamy o dołączeniu oświadczeń (dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacji)!!!

Podpisany kompletny wniosek  należy złożyć w sekretariacie do dnia 30.03.2019 roku.

Terminy oraz kryteria rekrutacji w zakładce rekrutacja.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Pruszczem Gdańskim mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.