Powrót do Rekrutacja

Klasy I


OD 1 MARCA 2019 R. DO 1 MAJA 2019 R. ZGŁASZAMY DZIECI DO KLASY 1

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1

ROK 2019/2020

ZGŁOSZENIA DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE DZIECI Z OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

rocznik 2012ustawowy obowiązek szkolny od 7 roku życia

rocznik 2013prawo do wcześniejszego rozpoczęcia edukacji pod warunkiem:

odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dokument zgłoszenia do pobrania :

w zakładce rekrutacja – klasy I

lub

w sekretariacie szkoły 

Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie do dnia 01.05.2019 roku.