Spotkanie ze Strażą Miejską

Z wielką troską dbamy o bezpieczeństwo dzieci z oddziałów przedszkolnych, dlatego  w dniu 26.03.2019 r. zaprosiliśmy do naszej szkoły Straż Miejską , która przeprowadziła z dziećmi pogadankę na temat: „ Bezpieczne dziecko w domu, szkole i na drodze”. Dzieci wykazały się dużą wiedzą odnośnie znaków drogowych i sposobu przechodzenia przez jezdnię i nie tylko …