4 marca 2019 archive

Kartka Wielkanocna dla rodaków ze Wschodu

Uczniowie włączyli się w akcje kartka wielkanocna dla rodaków ze Wschodu. Wysłaliśmy 25 kartek, własnoręcznie wykonanych przez dzieci

Dzieło na Misji

W styczniu nasi uczniowie gościli misjonarki z fundacji „Dzieło na Misji”. Podczas lekcji religii dowiedzieli się jak wygląda życie ich rówieśników w innych krajach, oglądali rekwizyty z różnych stron świata, a nawet sprawdzali, czy im do twarzy w argentyńskim ponczo lub strojach afrykańskich. Zebrane pieniądze na kiermaszu szkolnym zostały przekazane na konto fundacji (217 zł)

Marzycielska poczta

Wypełniając polecenie Jezusa „kochaj bliźniego swego” uczniowie klas 1-2 przygotowali laurek urodzinowych dla dwójki dzieci z fundacji ” Marzycielska Poczta”. Ponad 200 pięknych laurek z życzeniami trafiło do Wiktorii i Pawełka