Marzec 2019 archive

Muzyczne sztuczki magiczne

Po raz kolejny odbył się koncert muzyczny Akademii Artystycznej Art4You pt.”Czary mary, hokus pokus”. Muzyczny czarodziej zapoznał uczestników z możliwościami syntezatora i elektrycznych skrzypiec, a także udowodnił, że muzyką można czarować.

Spotkanie ze Strażą Miejską

Z wielką troską dbamy o bezpieczeństwo dzieci z oddziałów przedszkolnych, dlatego  w dniu 26.03.2019 r. zaprosiliśmy do naszej szkoły Straż Miejską , która przeprowadziła z dziećmi pogadankę na temat: „ Bezpieczne dziecko w domu, szkole i na drodze”. Dzieci wykazały się dużą wiedzą odnośnie znaków drogowych i sposobu przechodzenia przez jezdnię i nie tylko …

Szkolny Konkurs Recytatorski

Dnia 25 marca odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski „Matka i córka” w utworach Danuty Wawiłow i Natalii Usenko. Nad przebiegiem konkursu czuwała pani Aurelia Lewandowska.W konkursie wzięło udział 24 uczniów z klas I-III. Każdą klasę reprezentowało 3 uczniów. Recytację wierszy oceniała komisja w składzie:wicedyrektor szkoły –  pani Irena Łepkowska;opiekun biblioteki szkolnej – pani Irena Bartczak-Koda; …

Kontynuuj czytanie

Hop,hop Wiosenko!

Dzisiaj 21 marca powitaliśmy WIOSNĘ. Przedstawienie przygotowały pierwszaki Ia i Ib pod kierunkiem p.Barbary Sieradzkiej i p. Agnieszki Wichman. Kolorowe,wiosenne stroje naszych artystów, piosenki o wiośnie wprowadziły wszystkich w wiosenny, ciepły nastrój.

Ekologiczna Marzanna

Dnia 20 marca klasa II C z p. A.Wróbel uczestniczyła w warsztatach pt.”Ekologiczna Marzanna”.21 marca w warsztatach wzięły również udział dzieci z 0A z p. J. Nawrocką.Warsztaty odbyły się na faktorii. Dzieci w grupach wykonały Marzannę ze słomy, dekorowały ją ekologicznymi materiałami a na zakończenie wyprawiły Marzannę rzeką Radunią wprost do morza.

Z wizytą w Bibliotece Miejskiej

We wtorek 12.03 uczniowie klasy 1a z wychowawcą B. Sieradzką zwiedzały Bibliotekę Miejską w Pruszczu Gdańskim. Wzięły udział w zajęciach dotyczących zagrożeń wynikających z uzależnień od komputera.

Pierwsza pomoc

W klasie I D i II A odbyły się warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, które poprowadzili uczniowie z ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim.

Kartka Wielkanocna dla rodaków ze Wschodu

Uczniowie włączyli się w akcje kartka wielkanocna dla rodaków ze Wschodu. Wysłaliśmy 25 kartek, własnoręcznie wykonanych przez dzieci

Dzieło na Misji

W styczniu nasi uczniowie gościli misjonarki z fundacji „Dzieło na Misji”. Podczas lekcji religii dowiedzieli się jak wygląda życie ich rówieśników w innych krajach, oglądali rekwizyty z różnych stron świata, a nawet sprawdzali, czy im do twarzy w argentyńskim ponczo lub strojach afrykańskich. Zebrane pieniądze na kiermaszu szkolnym zostały przekazane na konto fundacji (217 zł)

Marzycielska poczta

Wypełniając polecenie Jezusa „kochaj bliźniego swego” uczniowie klas 1-2 przygotowali laurek urodzinowych dla dwójki dzieci z fundacji ” Marzycielska Poczta”. Ponad 200 pięknych laurek z życzeniami trafiło do Wiktorii i Pawełka