Mały Miś

Dzieci z grupy 0A i 0B biorą udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną. Kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciu.  Na następne zajęcia dzieci zostaną zaproszone za miesiąc.